Прити SRB
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
49x46x84 11 77

МОНТАЖНИ СХЕМИ

Изтегли в PDF формат
Прити SRB
затвори страницата