Прити TCF
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.=обща
Тегло
/кг/
108/60/114 10+8=18 190
Прити TCF
затвори страницата