Прити FG W20
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
65x55x115 20+6 187
БЕЗ ГРАНИТ
Прити FG W20

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата