Прити FG W15
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
57x53x93 15+5 136
БЕЗ ГРАНИТ
Прити FG W15

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата