Прити WD W29
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
65x55x115 29+8 183
БЕЗ ГРАНИТ
Прити WD W29

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата