Прити WD W24
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
65x55x93 23+6 153
БЕЗ ГРАНИТ
Прити WD W24

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата