Прити WD W15
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
65x55x78 15+7 115
БЕЗ ГРАНИТ
Прити WD W15

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата