Прити S3 W21
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.=обща
Тегло
/кг/
57/53/93 21+5=26 134
БЕЗ ГРАНИТ
Прити S3 W21

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата