Прити S3 W17
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
57x53x93 17+5 118
БЕЗ ГРАНИТ
Прити S3 W17

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата