Прити S3 W17
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.=обща
Тегло
/кг/
57/53/93 17+5=22 118
БЕЗ ГРАНИТ
Прити S3 W17

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата