Прити S3 W13
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
49x46x93 13+5 93
БЕЗ ГРАНИТ
Прити S3 W13

603

603 thermo

G682

G687

затвори страницата