Прити SК W10
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
47/53/90 10+6 98
Прити SК W10
затвори страницата