Прити SК W10
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.=обща
Тегло
/кг/
47/53/90 10+5=15 98
Прити SК W10
затвори страницата