PPB-50
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
29/57/26 50 19
PPB-50
затвори страницата