PPB-33
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
29/57/26 33 19
PPB-33
затвори страницата