DARIA
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
50x49x97 9 90
DARIA
затвори страницата