LORY
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
46x52x97 9 80
LORY
затвори страницата