LARA
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
63x23x103 7,5 71
LARA
затвори страницата