IDA
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/
max вр.+изл.
Тегло
/кг/
55/27/70 4,5 40
IDA
затвори страницата