Прити MB
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
68x47x78 13 106

МОНТАЖНИ СХЕМИ

Изтегли в PDF формат
Прити MB
затвори страницата