Прити AMB
Размери
axbxh /cm/
Мощност /кВт/ Тегло
/кг/
72x55x72 12 89

МОНТАЖНИ СХЕМИ

Изтегли в PDF формат
Прити AMB
затвори страницата