Нов продукт

Изделията се предлагат опаковани по един от следните начини:

1. Опаковка със стреч фолио и велпапе.

Опаковка със стреч фолио и велпапе Опаковка със стреч фолио и велпапе

2. Опаковка със стреч фолио и велпапе върху дървен палет.

Опаковка със стреч фолио и велпапе върху дървен палет Опаковка със стреч фолио и велпапе върху дървен палет Опаковка със стреч фолио и велпапе върху дървен палет

3. Опаковка със стреч фолио и велпапе в дървена каса.

Опаковка със стреч фолио и велпапе в дървена каса Опаковка със стреч фолио и велпапе в дървена каса