Нов продукт

камери за вграждане

Прити A

Размери a x b x h:

65 x 65 x 73 cm

Мощност: 14 кВт

Тегло: 116 кг.

Прити A

Прити AC

Размери a x b x h:

66 x 55 x 79 cm

Мощност: 14 кВт

Тегло: 92 кг.

Прити AC

Прити ATC

Размери a x b x h:

108 x 70 x 68 cm

Мощност: 14 кВт

Тегло: 141 кг.

Прити ATC

Прити A W16

Размери a x b x h:

69 x 69 x 73 cm

Мощност: 16+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 125 кг.

Прити A W16

Прити A W20

Размери a x b x h:

101 x 70 x 79 cm

Мощност: 20+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 172 кг.

Прити A W20

Прити АC W20

Размери a x b x h:

66 x 63 x 88 cm

Мощност: 20+4 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 133 кг.

Прити АC W20

Прити АTC W20

Размери a x b x h:

108 x 75 x 81 cm

Мощност: 20+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 194 кг.

Прити АTC W20

Прити M

Размери a x b x h:

70 x 47 x 76 cm

Мощност: 13 кВт

Тегло: 90 кг.

Прити M

Прити VM

Размери a x b x h:

50 x 52 x 90 cm

Мощност: 13 кВт

Тегло: 73 кг.

Прити VM

Прити M W18

Размери a x b x h:

70 x 59 x 71 cm

Мощност: 18+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 125 кг.

Прити M W18

Прити M W22

Размери a x b x h:

70 x 52 x 85 cm

Мощност: 22+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 146 кг.

Прити M W22

Прити G

Размери a x b x h:

75 x 58 x 78 cm

Мощност: 16 кВт

Тегло: 119 кг.

Прити G

Прити G W18

Размери a x b x h:

75 x 58 x 76 cm

Мощност: 18+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 129 кг.

Прити G W18

Прити G W28

Размери a x b x h:

75 x 58 x 87 cm

Мощност: 28+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 152 кг.

Прити G W28

Прити C

Размери a x b x h:

66 x 57 x 72 cm

Мощност: 15 кВт

Тегло: 114 кг.

Прити C

Прити 2C

Размери a x b x h:

66 x 70 x 69 cm

Мощност: 16 кВт

Тегло: 133 кг.

Прити 2C

Прити 3C

Размери a x b x h:

77 x 59 x 72 cm

Мощност: 16 кВт

Тегло: 133 кг.

Прити 3C

Прити TC

Размери a x b x h:

108 x 59 x 67 cm

Мощност: 16 кВт

Тегло: 156 кг.

Прити TC

Прити C W18

Размери a x b x h:

66 x 57 x 72 cm

Мощност: 18+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 144 кг.

Прити C W18

Прити C W28

Размери a x b x h:

66 x 57 x 88 cm

Мощност: 28+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 161 кг.

Прити C W28

Прити C W35

Размери a x b x h:

66 x 57 x 115 cm

Мощност: 35+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 198 кг.

Прити C W35

Прити 2C W28

Размери a x b x h:

66 x 70 x 84 cm

Мощност: 28+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 185 кг.

Прити 2C W28

Прити 3C W28

Размери a x b x h:

77 x 59 x 102 cm

Мощност: 28+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 196 кг.

Прити 3C W28

Прити 3C W35

Размери a x b x h:

80 x 73 x 114 cm

Мощност: 35+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 251 кг.

Прити 3C W35

Прити TC W28

Размери a x b x h:

108 x 59 x 83 cm

Мощност: 28+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 214 кг.

Прити TC W28

Прити TC W35

Размери a x b x h:

108 x 59 x 99 cm

Мощност: 35+5 кВт

max вр.+изл.

Тегло: 236 кг.

Прити TC W35

Прити O left/right

Размери a x b x h:

70 x 40 x 63 cm

Мощност: 10 кВт

Тегло: 75 кг.

Прити O left/right

Прити CM

Размери a x b x h:

58 x 50 x 72 cm

Мощност: 13 кВт

Тегло: 89 кг.

Прити CM