Нов продукт

камери за вграждане

Прити A

Размери a x b x h:

65/65/73 cm

Мощност:

14 кВт

Тегло: 116 кг.

Прити A

Прити AC

Размери a x b x h:

66/55/79 cm

Мощност:

14 кВт

Тегло: 92 кг.

Прити AC

Прити ATC

Размери a x b x h:

108/70/68 cm

Мощност:

14 кВт

Тегло: 141 кг.

Прити ATC

Прити A W16

Размери a x b x h:

69/69/73 cm

Мощност:

max вр.+изл.

16+5 кВт

Тегло: 125 кг.

Прити A W16

Прити A W20

Размери a x b x h:

101/70/79 cm

Мощност:

max вр.+изл.

20+5 кВт

Тегло: 172 кг.

Прити A W20

Прити АC W20

Размери a x b x h:

66/63/88 cm

Мощност:

max вр.+изл.

20+4 кВт

Тегло: 133 кг.

Прити АC W20

Прити АTC W20

Размери a x b x h:

108/75/81 cm

Мощност:

max вр.+изл.

20+5 кВт

Тегло: 194 кг.

Прити АTC W20

Прити M

Размери a x b x h:

70/47/76 cm

Мощност:

13 кВт

Тегло: 90 кг.

Прити M

Прити VM

Размери a x b x h:

50/52/90 cm

Мощност:

13 кВт

Тегло: 73 кг.

Прити VM

Прити M W18

Размери a x b x h:

70/59/71 cm

Мощност:

max вр.+изл.

18+5 кВт

Тегло: 125 кг.

Прити M W18

Прити M W22

Размери a x b x h:

70/52/85 cm

Мощност:

max вр.+изл.

22+5 кВт

Тегло: 146 кг.

Прити M W22

Прити G

Размери a x b x h:

75/58/78 cm

Мощност:

16 кВт

Тегло: 119 кг.

Прити G

Прити G W18

Размери a x b x h:

75/58/76 cm

Мощност:

max вр.+изл.

18+5 кВт

Тегло: 129 кг.

Прити G W18

Прити G W28

Размери a x b x h:

75/58/87 cm

Мощност:

max вр.+изл.

28+5 кВт

Тегло: 152 кг.

Прити G W28

Прити C

Размери a x b x h:

66/57/72 cm

Мощност:

15 кВт

Тегло: 114 кг.

Прити C

Прити 2C

Размери a x b x h:

66/70/69 cm

Мощност:

16 кВт

Тегло: 133 кг.

Прити 2C

Прити 3C

Размери a x b x h:

77/59/72 cm

Мощност:

16 кВт

Тегло: 133 кг.

Прити 3C

Прити TC

Размери a x b x h:

108/59/67 cm

Мощност:

16 кВт

Тегло: 156 кг.

Прити TC

Прити C W18

Размери a x b x h:

66/57/72 cm

Мощност:

max вр.+изл.

18+5 кВт

Тегло: 144 кг.

Прити C W18

Прити C W28

Размери a x b x h:

66/57/88 cm

Мощност:

max вр.+изл.

28+5 кВт

Тегло: 161 кг.

Прити C W28

Прити C W35

Размери a x b x h:

66/57/115 cm

Мощност:

max вр.+изл.

35+5 кВт

Тегло: 198 кг.

Прити C W35

Прити 2C W28

Размери a x b x h:

66/70/84 cm

Мощност:

max вр.+изл.

28+5 кВт

Тегло: 185 кг.

Прити 2C W28

Прити 3C W28

Размери a x b x h:

77/59/102 cm

Мощност:

max вр.+изл.

28+5 кВт

Тегло: 196 кг.

Прити 3C W28

Прити 3C W35

Размери a x b x h:

80/73/114 cm

Мощност:

max вр.+изл.

35+5 кВт

Тегло: 251 кг.

Прити 3C W35

Прити TC W28

Размери a x b x h:

108/59/83 cm

Мощност:

max вр.+изл.

28+5 кВт

Тегло: 214 кг.

Прити TC W28

Прити TC W35

Размери a x b x h:

108/59/99 cm

Мощност:

max вр.+изл.

35+5 кВт

Тегло: 236 кг.

Прити TC W35

Прити O left/right

Размери a x b x h:

70/40/63 cm

Мощност:

10 кВт

Тегло: 75 кг.

Прити O left/right

Прити CM

Размери a x b x h:

58/50/72 cm

Мощност:

13 кВт

Тегло: 89 кг.

Прити CM