Пресмятане на топлинните загуби на правоъгълно помещение

Изходни данни:
Височина на стаята: , m
Температура на външния въздух: , °C
Температура на въздуха в помещението: , °C
СТЕНА 1
Вид на стената:
Дължина на стената: , m
Тип на стената:
Изложение на стената:
Материал на стената:
Вид изолация:
Прозорец
, m , m
Врата
, m , m
СТЕНА 2
Вид на стената:
Дължина на стената: , m
Тип на стената:
Изложение на стената:
Материал на стената:
Вид изолация:
Прозорец
, m , m
Врата
, m , m
СТЕНА 3
Вид на стената:
Дължина на стената: , m
Тип на стената:
Изложение на стената:
Материал на стената:
Вид изолация:
Прозорец
, m , m
Врата
, m , m
СТЕНА 4
Вид на стената:
Дължина на стената: , m
Тип на стената:
Изложение на стената:
Материал на стената:
Вид изолация:
Прозорец
, m , m
Врата
, m , m
Под
, m , m
Отоплява се отдолу:
Таван
Отоплява се отгоре:

ОБЩО ЗАГУБИ НА ПОМЕЩЕНИЕТО: ---


ВНИМАНИЕ!

Калкулаторът е предназначен само за предварително ориентировъчно пресмятане на топлинните загуби от помещението!