Нов продукт

котлета за водно отопление

  • Котлите са предназначени за разполагане в приземни помещения с възможност за складиране на въглища.

  • Автоматичното управление на първичния въздух регулира плавно температурата на топлата вода от 50°C до 90°C , като увеличава ефективността и продължителността на горивния процес.