Нов продукт

Разширителен съд - обем 13 л.
Expansion vessel - volume 13 liters
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
215x210x310
Разширителен съд 13л.

Разширителен съд - обем 23 л.
Expansion vessel - volume 23 liters
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
284x277x313
Разширителен съд 23л.

Разширителен съд - обем 31 л.
Expansion vessel - volume 31 liters
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
284x277x420
Разширителен съд 32л.

Резервно захранване
UPS
 
Резервно захранване - UPS

Модел
Model
201
Брой елементи
Number of Pieces
2 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
130/30/700
Тегло
Weight
2 kg.

Модел
Model
301
Брой елементи
Number of Pieces
3 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
120/500/200
Тегло
Weight
1.5 kg.

Модел
Model
302
Брой елементи
Number of Pieces
3 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
110/200/190
Тегло
Weight
1.7 kg.

Модел
Model
401
Брой елементи
Number of Pieces
4 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
150/170/710
Тегло
Weight
2.5 kg.

Модел
Model
402
Брой елементи
Number of Pieces
4 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
85/80/730
Тегло
Weight
2.5 kg.

Модел
Model
403
Брой елементи
Number of Pieces
4 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/620
Тегло
Weight
4.0 kg.

Модел
Model
404
Брой елементи
Number of Pieces
4 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
180/330/460
Тегло
Weight
4.0 kg.

Модел
Model
405
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
520/45/770
Тегло
Weight
2.0 kg.

Модел
Model
406
Брой елементи
Number of Pieces
4 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
260/130/500
Тегло
Weight
1.6 kg.

Модел
Model
501
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
240/210/730
Тегло
Weight
4.5 kg.

Модел
Model
502
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
160/160/700
Тегло
Weight
3.0 kg.

Модел
Model
503
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/500
Тегло
Weight
4.0 kg.

Модел
Model
504
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
300/300/640
Тегло
Weight
5.0 kg.

Модел
Model
505
Брой елементи
Number of Pieces
5 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/500
Тегло
Weight
4.0 kg.

Модел
Model
K01
   
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
520/280/650
Тегло
Weight
4.5 kg.

Модел
Model
K02

 

 
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
600/280/400
Тегло
Weight
3.0 kg.

Модел
Model
K03

 

 
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
600/340/370
Тегло
Weight
3.0 kg.

Модел
Model
K04

 

 
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
600/340/370
Тегло
Weight
3.0 kg.

Модел
Model
701
Брой елементи
Number of Pieces
7 pcs
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
280/300/600
Тегло
Weight
4.0 kg.

Модел
Model
K05
   
Размери /mm/
Dimensions a/b/h
500/350/260
Тегло
Weight
4.0 kg.