Нов продукт


  • ПРИТИ 95 ООД е частна компания, основана от
    инж. Е. Иванов и инж. А. Геранлиев през 1995 г. в гр.Горна Оряховица, Р.България.
  • Дружеството е специализирано в производство на домашни камини, готварски печки, камери за вграждане и котлета, използващи твърдо гориво, аксесоари и др. които се предлагат с търговската марка Прити или Prity. В настоящия момент над 350 души са пряко заети в основното производство.
  • Адресът на управлението е Р. България, 5140 гр. Лясковец, ул. М. Райкович 33